All posts tagged "wallpaper imlek 2016"

  • Gong Xi Fa Chai, Selamat Tahun Baru China 2016

    “在这欢乐的时节给你我最真的祝福和亲切的思念,愿你今年的新年比往年更璀璨.” “Zài zhè huānlè de shíjié gěi nǐ wǒ zuì zhēn de zhùfú hé qīnqiè de sīniàn,...